Rang liste sudionika

Kongresi - rang liste sudionika

Na temelju članka 5. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu provođenja Projekta, Upravno vijeće Komore je dana 1. listopada 2022. godine objavila na web stranici Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u Projektu – dva kongresa koji će se održati u Rovinju, 11. – 12. studenog 2022. godine i 21. - 22. travnja 2023. godine. Rok za podnošenje prijava bio je do 31. listopada 2022. godine.
U navedenom roku zaprimljeno je ukupno 328 prijava, od toga za prvi kongres 181, a za drugi kongres 147.
Na ovome mjestu možete pogledati liste sudionika.

PPROZ - prijava tehničari
Kongres - 11. - 12. studenog 2022.
PPROZ - prijava tehničari
Kongres - 21. - 22. travnja 2023.

Tečajevi - rang liste sudionika

PPROZ - prijava doktori
Doktori dentalne medicine
PPROZ - prijava tehničari
Dentalni tehničari
PPROZ - prijava asistenti
Dentalni asistenti

2024© PPROZ | Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020-2022

pproz logotip