Predavači - tečajevi

pproz-hrvoje-pezo

prof.dr.sc. Ivica Anić, dr.med.dent.

diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine, a magistrirao 1988. godine. Specijalizaciju iz dentalne i oralne patologije s parodontologijom započeo je 1989. godine, a specijalistički ispit je položio 1992. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 1991. godine. Znanstveni suradnik i docent te voditelj tečaja za trajno usavršavanje doktora stomatologije pri poslijediplomskom studiju Stomatološkog fakulteta postaje 1993. godine. Iste godine odlazi na subspecijalizaciju iz Endodoncije na “Department of Endodontology, School of Dentistry, Showa University” u Tokiju, Japan, koju završava godinu dana kasnije kao najbolji strani student.

Dobitnik je nagrade Hans Genet Award za najboljeg mladog endodonta Europe te godišnje nagrade za znanstveni rad Sabora Republike Hrvatske. Godine 1996. postaje izvanredni, a 2000. redoviti profesor pri Stomatološkom fakultetu. Objavio je preko 120 znanstvenih i stručnih radova, kongresnih priopćenja i nastavnih tekstova. Od toga, 72 rada je citirano u Current Contentsu. Radovi su mu citirani preko 1860 puta u inozemstvu i u dva vodeća endodontska udžbenika te knjigama o Laseru u endodonciji. Glavni urednik je dva vodeća udžbenika iz karijesologije i endodoncije te koautor na jednoj knjizi o laserima u stomatologiji te tri udžbenika studija stomatologije u Hrvatskoj i BiH. Primarijus pri KBC Zagreb je postao 2005. godine. Obnašao je funkciju pročelnika Zavoda za bolesti zubi, Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb od 2003. Do 2017. godine za koje vrijeme je bio nositelj programa specijalizacije iz endodoncije s restaurativnom stomatologijom. Osim endodoncije bavi se estetskom restaurativnom dentalnom medicinom, implantologijom i endodontskom kirurgijom.

pproz-hrvoje-pezo

dr.sc. Cosmin Dima dr.med.dent.

diplomirao je 2001. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta medicine i farmacije "Carol Davila" Bukurešt, Rumunjska. Od tada se profesionalno razvija te postaje certificirani implantolog 2004. godine. Piezokirurgijom se počinje baviti 2006. godine. Godine 2014. magistrirao je parodontologiju, a 2019. godine dovršio  je doktorat iz kirurgije na temu "Regeneracija kostiju oko implantata". Tijekom godina objavio je mnoge članke o regeneraciji kostiju oko implantata.

Član je različitih profesionalnih udruženja kao što su: Društvo estetske stomatologije u Rumunjskoj (SSER), Europsko društvo estetske stomatologije (ESCD), Međunarodni kongres oralnih implantologa (IC01). Suosnivač je i edukacijski direktor Digital Dentistry Society, Rumunjska. Proteklih godina dr. Cosmin Dima održao je predavanja na mnogim konferencijama iz područja piezokirurgije, estetike i napredne kirurgije. Također je KOL u piezokirurgiji za ACTEON i KOL u implantologiji za MIS, certificiran za napredno presađivanje mekog tkiva i kirurgiju implantata na Sveučilištu Michigan i certificirani Xpert na dentalxp.com. Godine 2020. dobio je nagradu za životno djelo "100 najboljih doktora u stomatologiji" koju je akreditirao Global Summit Institute.

 Dr. Dima je osmislio dvije kirurške tehnike, "Snake" tehnika i PMT (periostalna membranska tehnika), obje s izvrsnim rezultatima u povećanju kostiju i mekih tkiva. Vrijednost njegovih kliničkih slučajeva poznata je širom svijeta, a tvrtka Geistlich odabrala je jedan koji će biti predstavljen na Geistlich Jubilee Platform kao priznanje za 50 godina uspjeha u regeneraciji kostiju. Generalni je direktor Dental Progress Clinic, jedne od najcjenjenijih stomatoloških klinika u Rumunjskoj.

pproz-hrvoje-pezo

mr.sc. Paulo Jorge Vaz Cardoso Monteiro, dr.med.dent.

diplomirao je dentalnu medicinu na Institutu zdravstvenih znanosti Egas Moniz u Portugalu 1998. godine. Godine 2005. završio je specijalizaciju iz estetske i restaurativne stomatologije, a 2010. završio je magisterij iz dentalne medicine, i doktorirao stomatologiju na Universidad de Santiago de Compostela, Španjolska. Pohađao je međunarodni stručni tečaj CAD/CAM tehnologije u restaurativnoj stomatologiji na Sveučilištu u Zürichu 2008. godine. Trenutno je docent na Egas Moniz Higher Institute of Health Sciences (ISCSEM) za postdiplomski program estetske i restaurativne stomatologije i za Odjel za oralnu rehabilitaciju na ISCSEM-u. Također je voditelj naprednog savjetovanja kliničke estetske stomatologije, voditelj Tečaja za obuku stomatoloških asistenata o tehnologiji operativne stomatologije i voditelj tečaja o tehnologiji intraoralne fotografije za dentalne asistente u Egas Monizu, Lisabon, Portugal. Uključen je u istraživanje novih dentalnih materijala, uključujući kompozitne smole, dentalne adhezive, zubnu keramiku i nove tehnologije. Aktivni je član Međunarodne udruge za dentalna istraživanja (IADR), te redovito prezentira istraživanja u području dentalnih materijala. Autor je i koautor publikacija u međunarodnim znanstvenim časopisima i predavač na brojnim međunarodnim tečajevima i kongresima iz estetske stomatologije. U svojoj privatnoj praksi posvećuje se isključivo estetskoj stomatologiji.

pproz-hrvoje-pezo

Saša Bulić, dent.teh.

rođen je u Beogradu1968. godine. Nakon završene zubotehničke škole, započinje rad u privatnoj praksi u zubotehničkom laboratoriju Bildi. Godine 1995. započinje samostalan rad.
Tijekom svoje karijere sudjeluje na brojnim edukacijama i radionicama u zemlji i inozemstvu.
Godine 2013. započinje svoje školovanje na Bredent Akademiji u Sendenu, Njemačka i postaje demonstrator.
Godine 2017. uspješno završava svoje školovanje u Bredent Akademiji i dobiva titulu certificirni internacionalni trener.
Godine 2019. predaje na European prosthetic roadshow u osam europskih gradova. Između ostalog, bavi se edukacijom i obukom kolega širom svijeta. Ima titulu Dentsplay Sirona Key Opinion Leader.
Jedan je od četiri osnivača prestižnog Udruženja za estetsku stomatologiju Srbije.
Područje interesa bazira na novim digitalnim tehnologijama, materijalima kao što su press keramika, cirkoni, Peek, kompoziti i njihova klinička primjena.
Osnivač je i vlasnik 'Zubnog laboratorija Bulić' koji ima titulu Bredent master laboratory, certificirani trening centar za Exocad, Medit I DWS 3Dprint, MIS certified dental lab, ICX templand certified laboratory.
pproz-patrik_shaefer

Patrick Schaefer, dent.teh.

vlasnik dentalnog laboratorija sa sjedištem u Kölnu. Međunarodni predavač i demonstrator za Noritake Czr. Službeni VITA demonstrator za Lumex AC na Ambria Lithiumdisilicat.
Učio je od stručnjaka u svom području kao što su Thomas Singh, Uwe Gehringer, Gerald Ubassy, ​​Nondas Vlachopoulos, Oliver Brix, Hubert Schenk, Thilo Vock, Shoji Sasaki, Shigeo Kataoka i mnogi drugi.

pproz-poturk

Margita Poturić, mag.med.techn.

rođena je 1982. u Varaždinu, gdje je završila Srednju medicinsku školu. Visoku zdravstvenu školu u Zagrebu završava 2006. godine i stječe naziv prvostupnice sestrinstva. Od 2013. godine radi u Jedinici intenzivnog liječenja kardiokirurških bolesnika Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Zagreb.  Tijekom radnog odnosa aktivno i pasivno sudjeluje u stručnim simpozijima i kongresima na nacionalnoj i međunarodnoj i svjetskoj razini.  Godine 2011. položila je ALS (Advanced Life Support) tečaj naprednih mjera održavanja života Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC). Te iste godine postaje voditeljica smjene na Odjelu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje kardiokirurških bolesnika. Od 2013. godine aktivna je članica tima za mehaničku potporu srca i transplantacijskom programu te aktivno sudjeluje u međunarodnoj suradnji za uvođenje novih procedure u KC Srbije, Beograd.

2013. godine dobiva priznanje za osmišljavanje i provođenje tečaja za medicinske sestre pod nazivom "Temeljni postupci oživljavanja" KBC Zagreb te aktivno sudjeluje u samom tečaju. U listopadu 2015. diplomirala je na diplomskom studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu i stječe naziv magistre sestrinstva. U prosincu iste godine primila je Dekanovu nagradu za postignuti uspjeh u akademskoj godini 2014/2015. Diplomskog studija sestrinstva.

Od 2016. je Glavna sestra Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje kardiokirurških bolesnika KBC Zagreb. Aktivno i pasivno sudjeluje u izradi i provođenju edukacija na Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje.

pproz-zivoder

Hrvoje Živoder, med.techn.

rođen je 1990. godine u Zagrebu. 2008. godine završio je Srednju školu za medicinske sestre u Zagrebu, a 2018. godine Zdravstveno veleučilište Zagreb. Od 2008. godine zaposlen je na Odjelu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu KBC Zagreb kao medicinski tehničar. Nositelj je tri certifikata Europskog vijeća za reanimatologiju: ALS Full Instructor, Generic Instructor te ALS Provider. Voditelj je edukacijskog tima za kontinuirano obrazovanje medicinskih sestara "Temeljni postupci oživljavanja". Član je reanimacijskog tima KBC Zagreb.

pproz-europski strukturni i investicijski fondovi
Projekt je financiran sredstvima programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda

2023© PPROZ | Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020-2022

pproz logotip