Predavači - kongresi

pproz-hrvoje-pezo

prof.dr.sc. Ivica Anić, dr.med.dent.

diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine, a magistrirao 1988. godine. Specijalizaciju iz dentalne i oralne patologije s parodontologijom započeo je 1989. godine, a specijalistički ispit je položio 1992. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 1991. godine. Znanstveni suradnik i docent te voditelj tečaja za trajno usavršavanje doktora stomatologije pri poslijediplomskom studiju Stomatološkog fakulteta postaje 1993. godine. Iste godine odlazi na subspecijalizaciju iz Endodoncije na “Department of Endodontology, School of Dentistry, Showa University” u Tokiju, Japan, koju završava godinu dana kasnije kao najbolji strani student.

Dobitnik je nagrade Hans Genet Award za najboljeg mladog endodonta Europe te godišnje nagrade za znanstveni rad Sabora Republike Hrvatske. Godine 1996. postaje izvanredni, a 2000. redoviti profesor pri Stomatološkom fakultetu. Objavio je preko 120 znanstvenih i stručnih radova, kongresnih priopćenja i nastavnih tekstova. Od toga, 72 rada je citirano u Current Contentsu. Radovi su mu citirani preko 1860 puta u inozemstvu i u dva vodeća endodontska udžbenika te knjigama o Laseru u endodonciji. Glavni urednik je dva vodeća udžbenika iz karijesologije i endodoncije te koautor na jednoj knjizi o laserima u stomatologiji te tri udžbenika studija stomatologije u Hrvatskoj i BiH. Primarijus pri KBC Zagreb je postao 2005. godine. Obnašao je funkciju pročelnika Zavoda za bolesti zubi, Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb od 2003. Do 2017. godine za koje vrijeme je bio nositelj programa specijalizacije iz endodoncije s restaurativnom stomatologijom. Osim endodoncije bavi se estetskom restaurativnom dentalnom medicinom, implantologijom i endodontskom kirurgijom.

pproz-hrvoje-pezo

Christian Berger, dr.med.dent.

Rođen u Kemptenu u Njemačkoj. Studirao je stomatologiju na sveučilištima u Heidelbergu, Antwerpenu i Londonu. Diplomu stomatologa oralne kirurgije stekao na Odsjeku za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju Sveučilišta u Heidelbergu 1989. godine. Od 1989. godine vodi vlastitu stomatološku ordinaciju u Kemptenu. Imenovan je certificiranim vještakom za implantologiju, oralnu kirurgiju, parodontologiju i protetiku Bavarske dentalne komore. Od 2002. do 2014. godine potpredsjednik je Bavarske dentalne komore, a 2006. godine imenovan je voditeljem njenog odjela za poslijediplomsko obrazovanje. Od 1999. do 2003. godine obnašao je dužnost potpredsjednika Vijeća europskih stomatologa. Od 2005. godine predsjednik je Europskog udruženja dentalnih implantologa, ponovno izabran 2021. Od 2014. godine predsjednik je Bavarske dentalne komore.
Objavio je knjige i brojne članke i radove o protetici, implantologiji i restaurativnoj stomatologiji. Sudjelovao je kao predavač na raznim konferencijama i programima obuke te na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu (UCLA).

pproz-hrvoje-pezo

mr.sc. Paulo Jorge Vaz Cardoso Monteiro, dr.med.dent.

diplomirao je dentalnu medicinu na Institutu zdravstvenih znanosti Egas Moniz u Portugalu 1998. godine. Godine 2005. završio je specijalizaciju iz estetske i restaurativne stomatologije, a 2010. završio je magisterij iz dentalne medicine, i doktorirao stomatologiju na Universidad de Santiago de Compostela, Španjolska. Pohađao je međunarodni stručni tečaj CAD/CAM tehnologije u restaurativnoj stomatologiji na Sveučilištu u Zürichu 2008. godine. Trenutno je docent na Egas Moniz Higher Institute of Health Sciences (ISCSEM) za postdiplomski program estetske i restaurativne stomatologije i za Odjel za oralnu rehabilitaciju na ISCSEM-u. Također je voditelj naprednog savjetovanja kliničke estetske stomatologije, voditelj Tečaja za obuku stomatoloških asistenata o tehnologiji operativne stomatologije i voditelj tečaja o tehnologiji intraoralne fotografije za dentalne asistente u Egas Monizu, Lisabon, Portugal. Uključen je u istraživanje novih dentalnih materijala, uključujući kompozitne smole, dentalne adhezive, zubnu keramiku i nove tehnologije. Aktivni je član Međunarodne udruge za dentalna istraživanja (IADR), te redovito prezentira istraživanja u području dentalnih materijala. Autor je i koautor publikacija u međunarodnim znanstvenim časopisima i predavač na brojnim međunarodnim tečajevima i kongresima iz estetske stomatologije. U svojoj privatnoj praksi posvećuje se isključivo estetskoj stomatologiji.

pproz-hrvoje-pezo

dr.sc. Dávid Botond Hangyási, dr.med.dent.

Doktorirao je dentalnu medicinu 2007. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Szegedu. Završio je poslijediplomski studij i stekao zvanje specijalista parodontologije. Vodi privatnu praksu u Mađarskoj (Hódmezővásárhely), a od 2007. godine povremeni je predavač na Odjelu za parodontologiju Sveučilišta u Szegedu.
Od 2013. do 2014. godine privremeno je obnašao dužnost v.d. Voditelja odsjeka. Od 2015. godine akademski je suradnik na Odsjeku i član odbora Mađarske udruge za parodontologiju. Održava brojna međunarodna i domaća predavanja i tečajeve iz područja parodontologije i implantološke dentalne medicine. Područja njegova interesa su nekirurška parodontna terapija, parodontna plastična kirurgija te obrada tvrdog i mekog tkiva u dentalnoj implantologiji.

pproz-patrik_shaefer

mr.sc. Paulo Jorge Vaz Cardoso Monteiro, dr.med.dent.

vlasnik dentalnog laboratorija sa sjedištem u Kölnu. Međunarodni predavač i demonstrator za Noritake Czr. Službeni VITA demonstrator za Lumex AC na Ambria Lithiumdisilicat.
Učio je od stručnjaka u svom području kao što su Thomas Singh, Uwe Gehringer, Gerald Ubassy, ​​Nondas Vlachopoulos, Oliver Brix, Hubert Schenk, Thilo Vock, Shoji Sasaki, Shigeo Kataoka i mnogi drugi.

pproz-poturk

Prof.Dr. Dr.h.c. Adrian Kasaj, M.Sc.

Profesor je parodontologije na Odjelu za parodontologiju i operativnu stomatologiju na Sveučilišnom medicinskom centru Mainz. Godine 2002. stekao je diplomu doktora dentalne medicine na Sveučilištu u Mainzu, a potom nastavio poslijediplomsko usavršavanje iz parodontologije (2002.–2005.) na istom sveučilištu. Postao je certificirani specijalist parodontologije Njemačkog društva za parodontologiju (DGParo) 2006. godine, a Europske stomatološke asocijacije (EDA) 2007 godine. Doktorsku disertaciju završio je 2009. godine nakon čega je imenovan izvanrednim profesorom. Godine 2012. postao je gostujući profesor na Odjelu za parodontologiju na Sveučilištu u Temišvaru u Rumunjskoj. Poslijediplomski program završio je 2014. Iste godine Sveučilište u Temišvaru dodijelilo mu je počasni doktorat (Dr.h.c.).
Godine 2016. imenovan je profesorom parodontologije na Sveučilištu Mainz. Urednik je knjige “Gingival recession management” (Springer) i objavio je više od 100 originalnih članaka i recenzija.

pproz-zivoder

izv.prof.prim.dr.sc. Davor Seifert, dr.med.dent.

Rođen je 1955. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine. Nakon obavljenog obveznog staža radio je u stomatološkoj ambulanti Doma zdravlja Maksimir u Zagrebu, potom u ambulanti tvornice “J. Kraš” u Zagrebu. Od 1993. godine obavlja samostalnu zdravstvenu djelatnost u privatnoj stomatološkoj ordinaciji. Sudjelovao je u radu više desetaka znanstvenih kongresa u zemlji i inozemstvu. Kao predavač održao je preko stotinu predavanja, radnih i demonstracijskih tečajeva za doktore dentalne medicine i dentalne tehničare u zemlji i inozemstvu. Znanstveno područje interesa izv.prof.prim.dr.sc. Davora Seiferta vezano je za područje protetike, gnatologije, temporomandibularnih poremećaja i sportske stomatologije. Iz navedenih je područja objavio i najveći broj, od preko sto, znanstvenih i stručnih radova te ostalih publikacija. Izabran je u zvanje izvanrednog profesora na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek, 2021. godine.

pproz-europski strukturni i investicijski fondovi
Projekt je financiran sredstvima programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda

2024© PPROZ | Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020-2022

pproz logotip