Doktori dentalne medicine

MODUL
 
01
 
arrow right
pproz-bodovi doktori dentalne medicine

Endodoncija s restorativnom stomatologijom


Naslov predavanja:

Moderan pristup endodontskom liječenju zuba i rekonstrukcija zubne krune

Voditelj: prof.dr.sc. Ivica Anić dr.med.dent.
Datumi održavanja:
  • 27. - 29. 09. 2022.
  • 26. - 29. 10. 2022.
Predavanje obuhvaća opis i objašnjenje dijagnostičkih zahvata i očitanje CBCT i rtg snimke, detaljan opis nekoliko najmodernijih strojnih tehnika (rotacijske, recipročne i hibridne) instrumentacije korijenskih kanala uz prikaz kliničkih slučajeva i rad na modelu. Objasnit će se, i na kliničkim slučajevima prikazati, smjernice i tehnike ispiranja i dezinfekcije korijenskih kanala prema preporuci svjetskog i europskog endodontskog udruženja te termoplastične tehnike punjenja korijenskog kanala. Dio predavanja odnosit će se na objašnjenje načina rada endometra. Nakon endodontskog zahvata izgubljeno zubno tkivo potrebno je što prije nadomjestiti zamjenskim materijalima. Prikazat će se načini rekonstrukcije zubne krune najmodernijim kompozitima, staklenim ionomerima i hibridnim materijalima te objasniti zašto i kako ugraditi intrakanalni kolčić.
MODUL
 
02
 
arrow right
pproz-bodovi doktori dentalne medicine

Oralna kirurgija s parodontologijom


Naslov predavanja:

Minimalno invazivna kirurgija u suvremenoj dentalnoj medicini

Voditelj: dr.sc. Cosmin Dima dr.med.dent.
Datumi održavanja:
  • 19. - 21. 05. 2022.
  • 12. - 15. 10. 2022.

Ovaj tečaj je sinteza najnovijih spoznaja iz međunarodne literature i velikog iskustva voditelja tečaja u minimalno invazivnoj kirurgiji i imedijatnom postavljanju implantata. U suvremenom svijetu pacijenti zahtijevaju manje invazivne i bezbolne zahvate čak i kad je riječ o kirurškim postupcima. Mali detalji čine velike razlike, a piezo kirurgija omogućuje nam mnogo. Vrijeme je dragocjeno za mnoge od naših pacijenata i atraumatski postupci pomažu doktorima i pacijentima da prođu kroz postupke liječenja ne samo brže nego i bezbolnije i predvidljivije.
Teoterski dio će sadržavati detaljnu prezentaciju početnih rezova, odizanja režnja, šivanja i atraumatskog vađenja zuba s najnovijim Acteon Cube piezotomom. Nakon toga slijedi imedijatno postavljanje implantata, uz minimalno invazivni pristup. Opći teorijski pojmovi bit će dopunjeni primjerima kliničkih slučajeva.
Sudionici tečaja moći će napraviti početni rez, šavove i atraumatsko vađenje zuba piezotomo na svinjskim čeljustima.
Praktični dio, uz pomoć i nadgledanje Dr. Cosmina Dima, zamišljen je da upiti sudionike u najnovije spoznaje osnova zahvata i "tips and tricks" koji su razvijeni od strane predavača tijekom velikog radnog iskustva, ali možda je najbitnije da će sudionici moći spoznati kako postići siguran i predvidiv rezultat.

 

MODUL
 
03
 
arrow right
pproz-bodovi doktori dentalne medicine

Stomatološka protetika

Naslov predavanja:

Indirektni djelomični nadomjesci na stražnjim zubima (onlay/overlay)

Voditelj: mr.sc. Paulo Jorge Vaz Cardoso Monteiro, dr.med.dent.
Datumi održavanja:
  • 07. - 10. 09. 2022.
  • 24. - 26. 11. 2022.
Ovaj praktični tečaj ima za cilj pokazati polaznicima kako postupati u kliničkoj praksi pri izradi neizravnih djelomičnih nadomjestaka u postraničnom području čeljusti na dosljedan, estetski, funkcionalan i dugotrajan način, uz korištenje adhezijske tehnike cementiranja.
U praktičnom radu sudionici će imati priliku izvesti simulaciju kliničkih koraka na modeli- ma, koji se odnose na planiranje, preparaciju kaviteta, brtvljenje dentina, izradu privremenih nadomjestaka i cementiranja privremenih nadomjestaka cementom za privremeno cementiranje. Tijekom praktične demonstracije, predavač će demonstrirati postupak adhezijskog cementiranja definitivnog neizravnog nadomjestka (onlay/overlay).
pproz-europski strukturni i investicijski fondovi
Projekt je financiran sredstvima programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda

2022© PPROZ | Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020-2022

pproz logotip