Doktori dentalne medicine

Radni tečajevi

MODUL
 
01
 
arrow right
pproz-bodovi doktori dentalne medicine

Endodoncija s restorativnom stomatologijom


Naslov predavanja:

Moderan pristup endodontskom liječenju zuba i rekonstrukcija zubne krune

Voditelj: prof.dr.sc. Ivica Anić dr.med.dent.
Datumi održavanja:
  • 27. - 29. 09. 2022.
  • 26. - 29. 10. 2022.
Predavanje obuhvaća opis i objašnjenje dijagnostičkih zahvata i očitanje CBCT i rtg snimke, detaljan opis nekoliko najmodernijih strojnih tehnika (rotacijske, recipročne i hibridne) instrumentacije korijenskih kanala uz prikaz kliničkih slučajeva i rad na modelu. Objasnit će se, i na kliničkim slučajevima prikazati, smjernice i tehnike ispiranja i dezinfekcije korijenskih kanala prema preporuci svjetskog i europskog endodontskog udruženja te termoplastične tehnike punjenja korijenskog kanala. Dio predavanja odnosit će se na objašnjenje načina rada endometra. Nakon endodontskog zahvata izgubljeno zubno tkivo potrebno je što prije nadomjestiti zamjenskim materijalima. Prikazat će se načini rekonstrukcije zubne krune najmodernijim kompozitima, staklenim ionomerima i hibridnim materijalima te objasniti zašto i kako ugraditi intrakanalni kolčić.
MODUL
 
02
 
arrow right
pproz-bodovi doktori dentalne medicine

Oralna kirurgija s parodontologijom


Naslov predavanja:

Minimalno invazivna kirurgija u suvremenoj dentalnoj medicini

Voditelj: dr.sc. Cosmin Dima dr.med.dent.
Datumi održavanja:
  • 19. - 21. 05. 2022.
  • 12. - 15. 10. 2022.

Ovaj tečaj je sinteza najnovijih spoznaja iz međunarodne literature i velikog iskustva voditelja tečaja u minimalno invazivnoj kirurgiji i imedijatnom postavljanju implantata. U suvremenom svijetu pacijenti zahtijevaju manje invazivne i bezbolne zahvate čak i kad je riječ o kirurškim postupcima. Mali detalji čine velike razlike, a piezo kirurgija omogućuje nam mnogo. Vrijeme je dragocjeno za mnoge od naših pacijenata i atraumatski postupci pomažu doktorima i pacijentima da prođu kroz postupke liječenja ne samo brže nego i bezbolnije i predvidljivije.
Teoterski dio će sadržavati detaljnu prezentaciju početnih rezova, odizanja režnja, šivanja i atraumatskog vađenja zuba s najnovijim Acteon Cube piezotomom. Nakon toga slijedi imedijatno postavljanje implantata, uz minimalno invazivni pristup. Opći teorijski pojmovi bit će dopunjeni primjerima kliničkih slučajeva.
Sudionici tečaja moći će napraviti početni rez, šavove i atraumatsko vađenje zuba piezotomo na svinjskim čeljustima.
Praktični dio, uz pomoć i nadgledanje Dr. Cosmina Dima, zamišljen je da upiti sudionike u najnovije spoznaje osnova zahvata i "tips and tricks" koji su razvijeni od strane predavača tijekom velikog radnog iskustva, ali možda je najbitnije da će sudionici moći spoznati kako postići siguran i predvidiv rezultat.

 

MODUL
 
03
 
arrow right
pproz-bodovi doktori dentalne medicine

Naslov predavanja:

Novije metode nekirurškog liječenja parodonta bez kirurških zahvata

Liječenje parodonta bez kirurških zahvata temelj je uspješnog liječenja upalnih bolesti. Dakle, u najvećem broju slučajeva temeljita mehanička obrada površine korijena pomoću instrumenata, smanjuje upalu i dovodi do poboljšanja kliničke slike. Štoviše, u zadnjih nekoliko godina preporučuju se različite metode, kako bi se rezultati liječenja podigli na višu razinu. To uključuje liječenje primjenom antiseptika, lokalnu i sistemsku antibiotsku terapiju, uporabu lasera, fotodinamsko liječenje i primjenu probiotika. Predavanje će biti usmjereno upravo na liječenje parodonta bez kirurških postupaka i na kliničku primjenu.

 

Teorijski tečajevi

Predavač
 
01
 
arrow right
pproz-12-bodova

prof.dr.sc. Ivica Anić, dr.med.dent.

Naslov predavanja:

Kada i zašto bi trebali prepustiti zahvat revizije endodontskog punjenja endodontu?

Liječenje parodonta bez kirurških zahvata temelj je uspješnog liječenja upalnih bolesti. Dakle, u najvećem broju slučajeva temeljita mehanička obrada površine korijena pomoću instrumenata, smanjuje upalu i dovodi do poboljšanja kliničke slike. Štoviše, u zadnjih nekoliko godina preporučuju se različite metode, kako bi se rezultati liječenja podigli na višu razinu. To uključuje liječenje primjenom antiseptika, lokalnu i sistemsku antibiotsku terapiju, uporabu lasera, fotodinamsko liječenje i primjenu probiotika. Predavanje će biti usmjereno upravo na liječenje parodonta bez kirurških postupaka i na kliničku primjenu.

Predavač
 
02
 
arrow right
pproz-12-bodova

Christian Berger, dr.med.dent

Naslov predavanja:

Usklađene preporuke svakoj ordinaciji za dugoročan uspjeh u dentalnoj implantologiji

Početak liječenja dentalnim implantatima nije predvidjen za stanja kada već postoji manjak zubi te uništena tvrda i meka tkiva. Postupci liječenja za rekonstrukciju crveno-bijele estetike zahtjevaju timski rad i ne pripadaju samo u domenu doktora dentalne medicine. Bez suradnje kliničara, dentalnog tehničara i pacijenta nećemo postići zadovoljavajući estetski i funkcijski rezultat.
Prezentacija će prikazati preporuke kako izbjeći rizike na početku liječenja, kako prevenirati i liječiti komplikacije te upute za svakodnevnu primjenu u ordinaciji.

Predavač
 
03
 
arrow right
pproz-12-bodova

dr.sc. Dávid Botond Hangyási, dr.med.dent.

Naslov predavanja:

Igramo li se vatrom? Problemi mekih tkiva u svakodnevnoj stomatologiji

Prezentacija prikazuje obradu parodontalnih tkiva povezanih s mekim tkivima u svakodnevnoj praksi. Zbog estetike i funkcije potrebno je učiniti korak naprijed u obradi mekih tkiva oko zubi, protetskih nadomjestaka i implantata. Svrha predavanja je pokazati liječenje reverzibilnih i ireverzibilnih defekata gingive, promjenom položaja gingive i volumena papile.

Predavač
 
04
 
arrow right
pproz-12-bodova

mr.sc. Paulo Jorge Vaz Cardoso Monteiro, dr.med.dent.

Naslov predavanja:

Prednji estetski kompozitni nadomjesci: novosti

U svakodnevnoj praksi postoje različite kliničke situacije i različiti zahtjevi pacijenata. Za rješavanje takvih izazova razvijeni su sustavi kompozitnih smola kako bi se pojednostavili postupci na prednjim zubima.
Tehnike nanošenja slojeva s kompozitnim smolama na prednjim zubima opisane su prije nekoliko godina i često ih koristimo u koristimo u našoj kliničkoj praksi. Različite tehnike rabe nekoliko različitih razina neprozirnosti i dodataka kompozitu, što može prilikom odabira zbuniti doktora dentalne medicine. Klinička stvarnost većine stomatoloških ordinacija temelji se na jednostavnim postupcima, koji su lako provedivi, a daju odgovarajuću estetske, ali i dugotrajne rezultate. Neke jednostavne tehnike nanošenja slojeva i jednostavni restorativni materijali čine rad doktora dentalne medicine predvidljivim, omogućujući izradu estetski neprimjetnih izravnih kompozitnih nadomjestaka.
Tijekom predavanja prikazat ćemo različita estetska rješenja  za svakodnevni rad s direktnim kompozitnim smolama na prednjim zubima, kako bi nadomjestak izgledao poput prirodnog zuba.

Predavač
 
05
 
arrow right
pproz-12-bodova

Prof.Dr. Dr.h.c. Adrian Kasaj, M.Sc.

Naslov predavanja:

Novije metode nekirurškog liječenja parodonta bez kirurških zahvata

Liječenje parodonta bez kirurških zahvata temelj je uspješnog liječenja upalnih bolesti. Dakle, u najvećem broju slučajeva temeljita mehanička obrada površine korijena pomoću instrumenata, smanjuje upalu i dovodi do poboljšanja kliničke slike. Štoviše, u zadnjih nekoliko godina preporučuju se različite metode, kako bi se rezultati liječenja podigli na višu razinu. To uključuje liječenje primjenom antiseptika, lokalnu i sistemsku antibiotsku terapiju, uporabu lasera, fotodinamsko liječenje i primjenu probiotika. Predavanje će biti usmjereno upravo na liječenje parodonta bez kirurških postupaka i na kliničku primjenu.

Predavač
 
06
 
arrow right
pproz-12-bodova

izv.prof.prim.dr.sc. Davor Seifert, dr.med.dent.

Naslov predavanja:

Brusiti ili ne brusiti pitanje je sad

U današnje vrijeme kada svi žele biti lijepi i mladi estetika dolazi na prvo mjesto. Lice koje je najizloženije, a time i osmijeh koji otkriva zube, koji prema modernim najnovijim estetskim normama moraju biti ravni i iznimno bijeli. Lijep, bijeli i blistav osmijeh postaje ultimativni zahtjev pacijenata. Razvojem estetskih materijala razvila se i tehnologija koja omogućuje izradu nadomjestaka koji oponašaju izgled - boju, oblik i optička svojstva prirodnog zuba. Upravo u takvom estetskom svijetu iznimno je teško zahtjeve pacijenata svesti na osnovne i nužne. Nažalost zahtjevi pacijenata u dentalnom smislu, upravo zbog nametnutih normi estetike, postaju preopsežni i gotovo neprirodni. Današnji materijali to mogu omogućiti, a tijekom predavanja bit će pokazan je li je to potrebno napraviti.

pproz-europski strukturni i investicijski fondovi
Projekt je financiran sredstvima programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda

2024© PPROZ | Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020-2022

pproz logotip